VEEL GESTELDE VRAGEN

 

Veel mensen willen graag hun droom realiseren om een huis te bezitten in Portugal. Met ons, een officieel erkend makelaarskantoor in Portugal, aan uw zijde is dit mogelijk, we adviseren u graag en kijken ernaar uit om u te begeleiden bij deze opwindende droomrealisatie.

Nadat de juiste woning is gevonden, raden we je zeker aan om een advocaat in de arm te nemen. We raden je sterk aan om nooit zomaar advies in te winnen, kies altijd voor een gekwalificeerde advocaat. Er zijn een aantal basisstappen die belangrijk zijn voor het kopen van een huis in Portugal en die meestal door een advocaat worden uitgevoerd. Hier volgt een voorbeeld van wat een advocaat voor u kan doen:

Wat heb ik nodig als ik een woning wil kopen?

Uw advocaat vraagt een fiscaal nummer voor u aan.

Wat gebeurt er als u het juiste pand hebt gevonden?

Uw advocaat controleert voor u of de eigendomsregistratiedocumenten correct zijn. Er wordt ook gecontroleerd of het pand vrij is van (bank)schulden, (overheids)vorderingen of openstaande belastingen, verder of de lokale overheid bouwkundige plannen heeft goedgekeurd en of het project overeenkomt met wat de klant wil kopen.

Wat zijn de volgende stappen nadat alle documenten van de woning zijn gecontroleerd?

Je ondertekent het zogenaamde “contrato promessa da compra e venda”, het Beloftecontract, je belooft te kopen en ondertekent het definitieve koopcontract (“Escritura”, Akte) op basis van de voorwaarden vermeld in het Beloftecontract. Hoewel het niet verboden is om te kopen zonder Promissory Contract (dus ga direct naar de akte), wordt dit contract gebruikt in bijna alle transacties van eigendomsrechten en is het natuurlijk juridisch bindend, het specificeert in de clausules alle afspraken die zijn gemaakt om te komen tot ondertekening van de akte, met inbegrip van bedragen anderen de overeengekomen datum voor voltooiing en betalingsregeling.

Tot welk bedrag zijn voorschotten overeengekomen in het voorlopige contract?

Hoewel er geen wettelijke implicaties zijn voor het bedrag van een eerste betaling, wordt in 99% van alle voorlopige koopcontracten een aanbetaling van 10% van de totale aankoopprijs gedaan. Het Beloftecontract wordt uiteraard ondertekend door beide partijen, hetzij persoonlijk, hetzij door hun wettelijke vertegenwoordigers die in het bezit zijn van een volmacht.

Welke kosten moet een koper betalen naast de aankoopprijs?

Betaling van overdrachtsbelasting, de zogenaamde “IMT”. Voor stedelijk onroerend goed gelden vaste tarieven en staffels tot een bedrag van € 550.836,-, daarboven geldt een tarief van 6%. Als de aankoop van een woning wordt gedaan door een permanente inwoner van Portugal, geldt er een kleine korting.

Voor bouwpercelen, commercieel en dienstverlenend onroerend goed geldt een tarief van 6,5% en voor rustiek land 5%.

Wat is het zegelrecht bij de notaris?

Het zegelrecht is 0,8% van de prijs die in de akte voor het onroerend goed is aangegeven.

Gaat de notariële overdracht van de documenten "Escritura" gewoon door?

Op het notariskantoor wordt de overdracht van de eigendomsrechten van het onroerend goed officieel gevierd in de “escritura”, akte, die opnieuw wordt ondertekend door zowel de verkoper als de koper of hun wettelijke vertegenwoordigers. Voor deze handeling bij de notaris is een vergoeding van ongeveer € 325 tot € 450 verschuldigd, te betalen door de kopende partij.

Wie zorgt voor de registratie bij het kadaster?

Registratie bij het kadaster wordt normaal gesproken gedaan door je advocaat. Er zijn € 225 tot € 250 registratiekosten verschuldigd bij het Kadaster.

Wie verzorgt de inschrijving bij de belastingdienst?

Je advocaat zorgt ook voor de registratie bij de plaatselijke belastingdienst. De naam van de koper(s) wordt gekoppeld aan het onroerend goed in het matrixregister van deze overheidsinstantie.

Moet ik een bankrekening openen in Portugal?

Ja, een bankrekening is nodig om in ieder geval te kunnen worden gebruikt voor het betalen van nutsvoorzieningen (bijv. water, elektriciteit, gas, verzekeringen). U kunt uw advocaat vragen een bankrekening te openen of natuurlijk zelf een bankrekening openen.

Wie moet ik nog meer betalen als ik een huis bezit?

Eigenaren van onroerend goed betalen een jaarlijkse onroerendgoedbelasting genaamd “IMI”, wat een percentage is van het taxatiebedrag van het onroerend goed dat wordt uitgevoerd door de belastingdienst. Onroerend goed in de stad betaalt 0,3% tot 0,5% van de geregistreerde waarde van het onroerend goed en op het platteland 0,8%.