Algemene voorwaarden

 

Inleiding

Algarvacation.com verhuurt villa’s in de Algarve. Hoewel Algarvacation.com gespecialiseerd is in het verhuren van villa’s, kunnen ook andere diensten zoals autohuur en vluchten geregeld worden vanwege onze nauwe banden met gerenommeerde organisaties. Algarvacation.com kan niet gezien worden als een reisbureau. Portugal is zeer Zuid-Europees in zowel zijn cultuur als manier van leven. De Portugese en in het bijzonder de Algarviaanse cultuur, manier van leven, infrastructuur en organisatie, is heel anders dan de Engelse. Vanwege het prachtige zonnige klimaat, het pittoreske landschap en het uitstekende eten is de Algarve uitgegroeid tot een van de populairste vakantiebestemmingen in Europa en op het gebied van villavakanties is het de nummer 1 bestemming in Europa. Met al deze voordelen zal het toenemende toerisme waarschijnlijk een nog grotere impact hebben op de economische groei in de komende jaren. Algarvacation.com heeft 20 jaar ervaring in het verhuren van luxe villa’s in de Algarve. Wij zijn er trots op de hoogste standaard van service te bieden zodat U het meeste plezier beleeft aan Uw vakantie.

§1 Huurovereenkomst

Artikel 1-5 zijn van toepassing op huurders die hun intentie om te boeken meer dan twee maanden voor het begin van de huurperiode bevestigen. De artikelen 7-9 zijn van toepassing op huurders die hun voornemen om te boeken minder dan twee maanden voor de aanvang van de huurperiode bevestigen.

1. Algarvacation.com reserveert de villa 15 dagen vanaf de datum dat het de huurder de contracten heeft toegestuurd. De datum op de poststempel geldt als wettelijke start van deze periode.

2. De huurder ontvangt twee originele huurcontracten per post. Een daarvan moet worden ondertekend door de verantwoordelijke persoon voor de huurpartij (handtekening zoals in paspoort) en onmiddellijk worden teruggestuurd; de andere is voor persoonlijk gebruik. Samen met het ondertekende huurcontract dient een lijst met namen en leeftijden van de gasten die in de villa verblijven en een kopie van het paspoort van de verantwoordelijke persoon voor de huurpartij binnen 15 dagen gerekend vanaf de datum op de poststempel teruggestuurd en door Algarvaction.com ontvangen te worden.3. Na ontvangst van het huurcontract dient een aanbetaling van 30% van de totale huursom per omgaande overgemaakt te worden op de bankrekening van Algarvacation.com. Dit bedrag dient uiterlijk 15 dagen na verzending van het huurcontract (gerekend vanaf de datum van de poststempel) op de rekening van Algarvacation.com bijgeschreven te zijn. Indien de huurder, op het moment van boeking, problemen voorziet met het op tijd bijschrijven van de aanbetaling, kan Algarvacation.com de bankgegevens per fax of e-mail verstrekken, zodat de huurder een verlengde periode heeft voor het overmaken van het geld. Algarvacation.com behoudt zich het recht voor de villa aan een andere huurder te verhuren indien het ondertekende contract, de aanvullende benodigde informatie (zie boven) en de aanbetaling niet op tijd ontvangen zijn. Bij tijdige ontvangst van de aanbetaling is de boeking definitief maar voorlopig.

4. Uiterlijk twee maanden voor aanvang van de huurperiode dient het resterende bedrag (70% van de totale huurprijs plus (indien van toepassing) eindschoonmaakkosten plus (indien van toepassing) borg) te zijn ontvangen. De werkelijke dag van aankomst van het geld op de bankrekening, bevestigd door een rekeninguittreksel, zal bepalend zijn voor de punctualiteit van de betaling. Alleen de tijdige ontvangst van de tweede betaling maakt de boeking definitief en verzekert de huurder van het exclusieve recht op het gebruik van de villa in de genoemde huurperiode.

5. Indien de tweede betaling niet op tijd ontvangen wordt, behoudt Algarvacation.com zich het recht voor het huurcontract te annuleren en de gederfde huurinkomsten te claimen. Deze claim zal het totale bedrag van de 30% aanbetaling van de totale huurprijs bedragen. Indien een last minute verhuur geregeld kan worden zal de claim gereduceerd worden tot 15% van de totale huurprijs, de annulerende huurder zal gecrediteerd worden met de resterende 15% van de totale huurprijs.

6. De huurder wordt per e-mail geïnformeerd over de ingang van de aanbetaling, aanvullende vereiste informatie en de tweede betaling. Samen met de bevestiging van de tweede betaling, ontvangt de huurder een routebeschrijving naar de villa samen met instructies met betrekking tot het ophalen van de sleutels.

7.7. In geval van een boeking binnen twee maanden voor aanvang van de huurperiode, ontvangt de huurder een kopie van het huurcontract per fax of e-mail. De huurder dient het ondertekende huurcontract direct te ondertekenen en te faxen of een gescande kopie per e-mail te versturen. Met de verstrekte bankgegevens in de huurcontracten moet de volledige huurprijs (plus (indien van toepassing) eindschoonmaakkosten plus (indien van toepassing) borg) onmiddellijk worden overgemaakt. De huurder moet binnen drie werkdagen (gerekend vanaf de datum op het huurcontract) een fax- of gescande kopie van de bankoverschrijving sturen (met duidelijke vermelding van alle details van de overschrijving). Na ontvangst hiervan wordt de boeking definitief maar voorlopig.

8. Huurder dient een lijst met namen en leeftijden van de gasten die in de villa verblijven en een kopie van het paspoort van de verantwoordelijke persoon voor het verhuurde gezelschap te overleggen, hetzij per post, fax of e-mail. Alleen de daadwerkelijke overmaking van het geld op de bankrekening van Algarvacation.com en de ontvangst van de extra gevraagde informatie maakt de boeking definitief.

9. Na ontvangst van de boekingsgegevens zal Algarvacation.com de boekingsbevestiging per e-mail versturen, samen met de routebeschrijving naar de villa en informatie over de sleuteloverdracht.

§2 Overmacht

Hoewel het nog nooit voorgekomen is, zijn zowel de huurder als Algarvacation.com in de zeer ongebruikelijke omstandigheden van overmacht, zoals natuurrampen, epidemieën, etc. niet gebonden aan het contract en kunnen zich zonder bepaalde opzegtermijn terugtrekken. Voor reeds gerealiseerde of nog te leveren diensten kan Algarvacation een redelijke schadeloosstelling eisen.

§3 Annulering

1. De huurder heeft de mogelijkheid om voor aanvang van de overeengekomen huurperiode het huurcontract op te zeggen. In dit geval brengt Algarvacation.com een schadevergoeding in rekening. De hoogte van deze vergoeding staat vermeld in het huurcontract.

2. De annulering wordt pas van kracht wanneer Algarvacation.com de annulering schriftelijk ontvangt. De identiteit van de huurder dient duidelijk te worden aangegeven, in het bijzonder wanneer de annulering per e-mail wordt doorgegeven.Geldigheid van de annulering wordt bepaald door de feitelijke datum van ontvangst van de annulering.

3. Algarvacation.com adviseert de huurder een reisverzekering af te sluiten om zich in te dekken tegen schadeclaims in geval van annulering.

§4 Staat van de woning

1. Algarvacation.com heeft de staat van de villa grondig gecontroleerd en elk aspect naar beste kunnen beschreven. Hoewel de eigenaar oprecht tracht een woning van hoge kwaliteit aan te bieden met betrekking tot netheid, hygiëne, smaakvolle inrichting etc., is het mogelijk dat de smaak van de eigenaar op het gebied van decoratie en inrichting niet naar ieders wens is. De foto’s op de homepage van onze website, www. Algarvacation.com, geven een indruk van de kwaliteit van het interieur en exterieur van de vakantiewoningen. Het bekijken van de foto’s en het ondertekenen van het huurcontract is een bevestiging dat de huurder tevreden is met de te betalen huurprijs. Door het ondertekenen van het huurcontract bevestigt de huurder dat hij kennis heeft genomen van de informatie op de website betreffende de staat van het onroerend goed en dat hij de algemene staat accepteert als acceptabel en geschikt om te huren.

2. Algarvacation.com garandeert de huurder het gebruik van het objekt gedurende de overeengekomen huurperiode.

3. De huurder is verplicht het eigendom en de inhoud zowel binnen als buiten met zorg en respect te behandelen. De huurder is verantwoordelijk voor de daden van de rest van zijn gezelschap en het gezelschap dient erop gewezen te worden dat zij het pand en de inhoud ervan met zorg en respect dienen te behandelen. De huurder zal verantwoordelijk en aansprakelijk worden gehouden voor de daden van alle leden van de groep, inclusief huisdieren.4. De huurder is aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt door hemzelf en/of door alle andere leden van zijn gezelschap [huisdieren inbegrepen], in het bijzonder schade veroorzaakt door nalatig gebruik van water, elektrische, verwarmings- en sanitaire installaties of door het niet goed afsluiten van de woning bij het verlaten van het huis op enig moment tijdens de huurperiode of het verwaarlozen van een overeengekomen plicht tussen huurder en Algarvacation.com Eventuele schade dient onmiddellijk aan Algarvacation.com gemeld te worden om een snelle rectificatie van de schade te garanderen.

5. In alle woningen worden beddengoed en handdoeken verstrekt voor gebruik door de huurder en zijn gezelschap. De tijden voor het verschonen van het linnengoed kunnen verschillen, maar de exacte voorwaarden staan in het contract. Handdoeken van de gehuurde accommodatie mogen niet worden gebruikt voor zwembadgebruik of worden meegenomen naar het strand.

§5 Gebreken

1. Mocht de huurder of een lid van het gezelschap een defect aan het gehuurde object constateren dan dient dit direct aan Algarvacation.com gemeld te worden. Hetzelfde geldt indien er maatregelen genomen dienen te worden tegen gevaren of onbevoegde groepen of personen die het eigendom en/of de ruimtes in gevaar brengen.Met betrekking tot het melden van gebreken dient de huurder een redelijke termijn in acht te nemen voor het voltooien van reparaties of het aanbrengen van vervangende onderdelen.

2.2. In het geval dat de huurder het melden van gebreken uitstelt, zullen alle kosten die hierdoor ontstaan in rekening worden gebracht bij de huurder. Indien reparaties en reparaties door het niet/tijdig melden niet doorgaan, zal Algarvacation.com de huurder geen huurpenningen terugbetalen, schadevergoeding eisen of het huurcontract annuleren.De algemene voorwaarden van het contract met betrekking tot terugtrekking blijven van kracht. Indien de huurder een gegronde reden voor terugtrekking kan aangeven, die geen verband houdt met het te laat melden van een defect, kan de annulering geaccepteerd worden.

3. De huurder wordt geïnformeerd dat in Portugal, ondanks voortdurende inspanningen om de infrastructuur te verbeteren, stroomonderbrekingen en problemen met de watervoorziening kunnen voorkomen, met name in tijden van bosbranden, slecht weer en grote vraag tijdens het hoogseizoen. Onder deze omstandigheden kan Algarvacation.com deze diensten niet garanderen. Verder wordt de huurder erop gewezen dat in tijden van regen en de daaruit voortvloeiende verhoging van de luchtvochtigheid in de villa, hij en zijn gezelschap zelf verantwoordelijk zijn voor het nemen van preventieve maatregelen ter voorkoming van kortsluiting en stroomstoringen, b.v. het verwijderen van stekkers uit stopcontacten. De huurder wordt erop gewezen dat de Zuid-Europese en landelijke cultuur van Portugal een grotere tolerantie heeft ten opzichte van dieren, vooral honden. Veel buren hebben dieren, dus het is heel normaal om (zwerf)honden en andere dieren te horen en te zien. Daarnaast is het mogelijk dat andere geluiden worden gehoord, zoals het geluid van motoren, scooters, kerkklokken die luiden, etc.

4. De huurder wordt geïnformeerd dat er een versnelde groei van de openbare infrastructuur is, wat ertoe leidt dat sommige wegen zonder veel aankondiging worden afgesloten als gevolg van “werk in uitvoering”.

5. Door ondertekening van het contract verklaart de huurder op de hoogte te zijn van de punten genoemd in 3. en 4.

§6 Aansprakelijkheid van Algarvacation.com

1. Algarvacation.com is niet alleen aansprakelijk voor het gebruik van de woning door de huurder, maar ook in het geval van grove nalatigheid. Algarvacation.com is niet aansprakelijk in geval van overmacht (natuurrampen, epidemieën etc.).

2. Reclamaties die gebaseerd zijn op gebreken aan de woning zijn alleen geldig indien deze binnen de eerste maand vanaf de laatste dag van de huurperiode ingediend worden. Daarna is een claim alleen geldig als de huurder kan bewijzen dat het om redenen buiten zijn macht onmogelijk was om de deadline van 1 maand na te leven. Vorderingen van de huurder op basis van inbreuk op leven, lichaam, gezondheid of vrijheid verjaren precies een jaar nadat de inbreuk heeft plaatsgevonden, tenzij bewezen kan worden dat Algarvacation.com de inbreuk opzettelijk heeft veroorzaakt. Elke andere aanspraak verjaart door het enkele verloop van een jaar na het ontstaan van de aanspraak, tenzij Algarvacation.com de oorzaak van de aanspraak opzettelijk heeft veroorzaakt.

§7 Aankomst

1. Op de eerste dag van de overeengekomen huurperiode staat de woning uiterlijk tussen 15:00-15:30 uur ter beschikking van de huurder. Op de dag van vertrek moet de woning voor 10:00 uur verlaten zijn om de schoonmaak mogelijk te maken. Meer flexibele regelingen zijn mogelijk afhankelijk van individuele schoonmaak schema’s, de tijd van aankomst van nieuwe of geen klanten te regelen met Algarvacation.com.

2. Algarvacation.com verlangt van de huurder dat deze zijn aankomsttijd en vluchtgegevens enkele dagen van te voren bevestigd, zodat de sleutel (en/of auto) overhandigd kan worden.

3. In het geval van een vroege aankomst zal Algarvacation.com proberen te helpen met het opslaan van bagage. Bij late aankomst raadt Algarvacation.com aan om eerste levensbehoeften mee te nemen, zoals boodschappen, aangezien supermarkten gesloten kunnen zijn.

§8 Diversen

1.Mocht de huurder huisdieren mee willen nemen naar de woning, dan kan hiervoor alleen toestemming gegeven worden na overleg met Algarvacation.com.

2. Indien een artikel in de algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk onwettig is of wordt, blijven de overige artikelen onverminderd van kracht. Elk onwettig artikel zal worden herzien of vervangen totdat het voldoet aan de wet.

3.3. Mondelinge afspraken worden pas van kracht als deze door Algarvacation.com en de huurder schriftelijk zijn vastgelegd, geaccepteerd en ondertekend.

4. De huurder is verplicht Algarvacation.com onmiddellijk op de hoogte te stellen indien het aantal personen in het gezelschap boven het overeengekomen aantal uitkomt, zodat het bestaande huurcontract indien nodig aangepast kan worden. Bij het niet nakomen van dit artikel is Algarvacation.com gerechtigd het contract zonder opzegtermijn te ontbinden.

5. De huurder is verplicht de namen van alle leden van het gezelschap door te geven. Alleen de opgegeven leden zijn gerechtigd de woning te bewonen gedurende de aangegeven huurperiode.

6.