PRIVACY EN COOKIEBELEID

 

Dit beleid beschrijft hoe Algarvacation.com, cookies gebruikt en persoonlijke gegevens van u verzamelt (en vervolgens gebruikt) wanneer u onze websites bezoekt of gebruik maakt van onze mobiele applicatie, indien beschikbaar (samen onze Digitale Applicaties).

U erkent en gaat ermee akkoord dat uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met dit beleid kunnen worden verwerkt. Zonder deze toestemming kunnen wij u niet voorzien van bepaalde marketingcommunicatie.

 

1. INLEIDING

Wij zijn de gegevensbeheerder met betrekking tot alle persoonlijke gegevens die wij over u verzamelen.

Wij hebben een functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer, DPO) aangesteld die verantwoordelijk is voor het toezicht op onze naleving van de gegevensbescherming.

2. VERZAMELING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Wij verzamelen en verwerken de volgende gegevens over u; dit is voor de doeleinden die worden uitgelegd in paragraaf 3.

 • Informatie die u ons geeft

Naam, e-mailadres (persoonlijk en/of werk), postadres, versleuteld(e) wachtwoord(en), telefoonnummer(s), geboortedatum, geslacht, interesses, voorkeuren en details en antwoorden voor deelname aan de competitie

 • Informatie die automatisch van u wordt verzameld

Wanneer u een van onze Digitale Toepassingen bezoekt of gebruikt, verzamelen wij automatisch bepaalde gegevens van u (waarvan de meeste afkomstig zijn uit een serverlogboek), waaronder:

 • geo-locatiegegevens
 • besturingssysteem en browsertype
 • domeinnaam aangevraagd
 • serverloggegevens
 • browser taal
 • toegangstijden
 • applicatieversie, platform en instellingen
 • URL van de website die u bezocht voordat u naar onze websites surfte
 • tijd die u besteedde aan elke bezochte pagina
 • URL’s van de pagina’s die u bezocht op onze websites
 • IP-adres dat is gebruikt om uw computer of mobiele apparaat met internet te verbinden
 • andere informatie over uw gebruik van en acties op onze websites

 

Wij kunnen gesprekken, e-mails, sms-berichten en andere correspondentie opnemen of controleren voor trainingsdoeleinden om de kwaliteit van ons aanbod te verbeteren en om fraude te voorkomen en op te sporen.

3. GEBRUIK VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor een of meer van de volgende doeleinden:

 • om een hoog niveau van klantenservice te bieden (inclusief assistentie bij al uw vragen en boekingen) en om u op de hoogte te stellen van waarschuwingen met betrekking tot beveiliging en datalekken, en technische kennisgevingen (inclusief serviceberichten en updates van onze Digitale Toepassingen en voorwaarden);
 • om te helpen bij de exploitatie, het onderhoud en de verbetering van ons aanbod en onze Digitale Toepassingen;
 • om met u te communiceren over onze aanbiedingen, promoties, aanstaande evenementen, recensies en ander nieuws of dat van onze geselecteerde partners – dit kan via e-mail, telefoon, sms en/of pushmelding – u kunt uw marketingvoorkeuren wijzigen (inclusief de manier waarop wij contact met u opnemen) door ons voorkeurscentrum te bezoeken – zie sectie 12;
 • om profilering, segmentering en personalisering te vergemakkelijken – deze kunnen gebaseerd zijn op locatie, voorkeuren, interesses en eerdere acties (inclusief aankopen in pubs, hotelovernachtingen en restaurantboekingen);
 • om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van onze wettelijke rechten;
 • om rapporten op te stellen en om ons te helpen onze Digitale Toepassingen te begrijpen en te verbeteren; en
 • om ons in staat te stellen gerichte online reclame uit te voeren die waarschijnlijk relevanter voor u is.

Voor meer informatie over ons gebruik van cookies en andere soortgelijke technologieën, zie sectie 11.

4. HET DELEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Wij moeten de persoonsgegevens die wij verwerken soms delen met andere organisaties en waar nodig of vereist kunnen wij uw persoonsgegevens delen met de volgende categorieën derden:

 • serviceproviders en leveranciers die helpen bij onze bedrijfsactiviteiten, zakenpartners, klanten, leveranciers van betalingsdiensten, hostingproviders, leveranciers van IT-ondersteuning, reclameplatforms, leveranciers van boekingssystemen, leveranciers van cloudgebaseerde software of diensten die door ons worden gebruikt, accountantskantoren en advocatenkantoren;
 • ombudsman, toezichthouders, overheidsinstanties en beveiligingsorganisaties, zoals de politie, HM Revenue & Customs en het Information Commissioner’s Office, voor zover vereist door de wet, regelgeving, gerechtelijk bevel of indien noodzakelijk om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, inclusief als we fraude of een poging tot fraude vermoeden;
 • bedrijven in dezelfde groep als wij;
 • huidige, vroegere en toekomstige werkgevers, wervings- en uitzendbureaus, handels- en werkgeversverenigingen en beroepsorganisaties en opleidings- en exameninstanties;
 • financiële organisaties en adviseurs, kredietreferentiebureaus, incasso- en traceringsbureaus en huurders;
 • personeel met inbegrip van vrijwilligers, agenten en tijdelijke en incidentele werknemers;
 • familie, medewerkers en vertegenwoordigers van de persoon van wie we de persoonsgegevens verwerken;

 

5. OVERDRACHT VAN UW PERSOONSGEGEVENS BUITEN HET VK OF DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE (EER)

Sommige derde partijen waaraan wij uw persoonsgegevens kunnen doorgeven, kunnen zich buiten het Verenigd Koninkrijk of de EER bevinden. In het geval van een overdracht zullen wij ervoor zorgen dat er passende waarborgen zijn om uw gegevens te beschermen, wat kan inhouden dat er een overeenkomst voor gegevensoverdracht met dergelijke derde partijen wordt gesloten om een adequate bescherming van uw gegevens te waarborgen.

 

6. WETTELIJKE GRONDSLAG VOOR HET VERWERKEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Wij verwerken uw persoonsgegevens wanneer dit noodzakelijk is:

 • voor de uitvoering of het aangaan van een overeenkomst met u, inclusief om ons aanbod te leveren, uw betaling te verwerken en te reageren op door u ingediende vragen en boekingen;
 • voor naleving van onze wettelijke verplichtingen;
 • voor het bevorderen van onze legitieme belangen, inclusief om:
 • ons aanbod en Digitale Toepassingen te verbeteren;
 • onze Digitale Toepassingen efficiënt en effectief uit te voeren;
 • gedragsgericht adverteren uit te voeren;en
 • fraude of illegale activiteiten voorkomen, opsporen en onderzoeken.

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken op basis van een door u gegeven toestemming. Deze toestemming kan worden bijgewerkt door ons voorkeurscentrum te bezoeken – zie sectie 12.

 

7. BESCHERMING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Wij zetten ons in om uw persoonsgegevens te beschermen en veilig en vertrouwelijk te houden. We zullen er daarom voor zorgen dat passende technische en organisatorische fysieke, elektronische en procedurele waarborgen worden geïmplementeerd om deze te beschermen. De toegang tot uw persoonlijke gegevens wordt ook beperkt tot onze werknemers en bepaalde derden die deze gegevens namens ons verwerken.

 

8. OPSLAG VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Uw persoonsgegevens worden over het algemeen maximaal 5 jaar bewaard.

Wij kunnen uw persoonsgegevens echter langer dan 5 jaar bewaren als wij deze nodig hebben om onze contractuele verplichtingen jegens u na te komen, de wet ons verplicht deze langer te bewaren of u uw toestemming niet hebt ingetrokken.

 

9. UW RECHTEN

U hebt de volgende rechten, hoewel sommige daarvan alleen van toepassing zijn onder bepaalde omstandigheden:

 • een kopie te krijgen van de persoonsgegevens die we over u hebben verzameld en een kopie naar een andere gegevensbeheerder te sturen;
 • om de persoonsgegevens die we over u hebben verzameld bij te werken of te wijzigen als deze onjuist of onvolledig zijn;
 • om de persoonsgegevens die we over u hebben verzameld te wissen of de verwerking ervan te beperken;
 • om bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens die we over u hebben verzameld, inclusief met betrekking tot gegevens die worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden;
 • om eventuele toestemmingen in te trekken die u hebt gegeven met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens; en

Om een van deze rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen – zie sectie 12.

Als u uw persoonlijke gegevens of voorkeuren wilt wijzigen, ga dan naar ons voorkeurencentrum – zie sectie 12.

 

10. VERBINDEN MET DIENSTEN VAN DERDEN INCLUSIEF SOCIALE NETWERKEN

Onze aanbieding kan koppelingen bevatten naar apps, services, tools en websites van derden die niet gelieerd zijn aan, gecontroleerd worden door of beheerd worden door ons (waaronder Facebook, Instagram, LinkedIn en Twitter®) en deze services en koppelingen kunnen ook functies voor sociale netwerken bevatten (zoals de Facebook® “Vind ik leuk”-knop en widgets, “Delen”-knoppen en andere interactieve miniprogramma’s). Daarnaast kunt u ervoor kiezen om uw eigen aanmeldingsgegevens voor sociale netwerken te gebruiken van bijvoorbeeld Facebook of LinkedIn® om in te loggen op sommige van onze services. Als u ervoor kiest om verbinding te maken via een sociaal netwerk of een vergelijkbare dienst, kunnen we verificatiegegevens van die dienst ontvangen en opslaan om u in staat te stellen om in te loggen en andere gegevens die u mogelijk deelt wanneer u verbinding maakt met deze diensten. Deze diensten kunnen informatie verzamelen, zoals de webpagina’s die u hebt bezocht en IP-adressen, en kunnen cookies instellen om functies goed te laten functioneren. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de veiligheid of privacy van informatie die door deze derden wordt verzameld. Je moet de privacyverklaringen of het privacybeleid lezen dat van toepassing is op de diensten van derden waarmee je verbinding maakt, die je gebruikt of waartoe je toegang hebt, aangezien de privacypraktijken van deze derden onder hun eigen privacyverklaringen vallen. Als u niet wilt dat uw persoonlijke gegevens worden gedeeld met de aanbieder van uw sociale media-account of met andere gebruikers van de sociale mediadienst, verbind dan uw sociale media-account niet met uw account voor de diensten die wij aanbieden en neem niet deel aan social sharing.

 

11. COOKIES

Wij verzamelen gegevens over uw interactie met onze Digitale Toepassingen door middel van cookies en andere soortgelijke technologie.

Wat is een cookie?

Cookies zijn kleine tekstbestanden met kleine hoeveelheden informatie die naar uw computer of mobiele apparaat worden gedownload wanneer u onze Digitale toepassingen opent. Cookies worden vervolgens bij elk volgend bezoek teruggestuurd naar de oorspronkelijke website of naar een andere website die de cookie herkent.

Waarom gebruiken we cookies?

Cookies zijn nuttig omdat ze onze digitale toepassingen in staat stellen uw apparaat te herkennen. We gebruiken ze om onze Digitale Toepassingen te laten werken of efficiënter te laten werken en om informatie over uw voorkeuren of eerdere acties op te slaan. Meer informatie over cookies vindt u op www.allaboutcookies.org.

We gebruiken ook cookies om uw online ervaring te verbeteren (bijvoorbeeld door uw taal en/of voorkeuren te onthouden) en om beter te begrijpen hoe onze Digitale Toepassingen worden gebruikt. Cookies kunnen ons bijvoorbeeld vertellen of u onze Digitale Toepassingen eerder hebt bezocht of dat u een nieuwe bezoeker bent. Ze kunnen er ook voor zorgen dat online advertenties relevanter zijn voor u en uw interesses. Ze kunnen niet worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren.

Welke soorten cookies gebruiken we en hoe?

We gebruiken de volgende soorten cookies:

 • ‘sessiecookies’: deze worden alleen aan uw apparaat toegewezen voor de duur van uw bezoek aan onze Digitale Toepassingen – ze worden automatisch verwijderd zodra u uw browser sluit; en
 • ‘permanente cookies’: deze blijven bestaan nadat uw browser is gesloten en kunnen gedurende een bepaalde tijd op uw apparaat blijven – ze kunnen door onze Digitale Toepassingen worden gebruikt om uw computer of mobiele apparaat te herkennen wanneer u uw browser opent en opnieuw op internet surft.

Deze cookies kunnen rechtstreeks door ons op uw computer of mobiele apparaat worden geplaatst (zogenaamde ‘first-party cookies’) of door een van onze serviceproviders (zogenaamde ‘third-party cookies’). Een first-party cookie wordt alleen door ons gebruikt om uw computer of mobiele apparaat te herkennen wanneer u onze Digitale Toepassingen opnieuw bezoekt of inhoud opent via onze Digitale Toepassingen. Cookies van derden kunnen worden gebruikt om uw computer of mobiele apparaat op verschillende websites te herkennen (en worden meestal gebruikt voor analytische en advertentiedoeleinden).

 

Voor welke doeleinden gebruiken wij cookies?

Wij gebruiken cookies voor de onderstaande doeleinden:

 • essentiële cookies: deze zijn essentieel om u te voorzien van services die beschikbaar zijn via onze digitale toepassingen en om sommige functies ervan te gebruiken, zoals toegang tot beveiligde gebieden – zonder deze zou het aanbieden van kernfunctionaliteit, zoals transactiepagina’s en beveiligde aanmeldaccounts, niet mogelijk zijn;
 • analysecookies: deze worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe u en anderen onze digitale toepassingen gebruiken – de verzamelde informatie identificeert u niet en is geaggregeerd – dit omvat het aantal bezoekers van onze digitale toepassingen, de websites of andere toepassingen die hen naar onze digitale toepassingen hebben verwezen en de pagina’s die zij op onze digitale toepassingen hebben bezocht – wij gebruiken deze informatie om onze digitale toepassingen efficiënter te laten werken, om brede demografische informatie te verzamelen en om het activiteitenniveau op onze digitale toepassingen te controleren;
 • functionaliteitscookies: hiermee kunnen onze Digitale Toepassingen uw keuzes onthouden (zoals uw gebruikersnaam of de regio waarin u zich bevindt) en verbeterde, persoonlijkere functies bieden – ze kunnen ook worden gebruikt om wijzigingen te onthouden die u hebt aangebracht in tekstgrootte, lettertypen en andere delen van webpagina’s die u kunt aanpassen – ze kunnen ook worden gebruikt om services te leveren waarom u hebt gevraagd, zoals het bekijken van een video of het geven van commentaar op een blog – de informatie die deze cookies verzamelen, kan worden geanonimiseerd en ze kunnen uw browseactiviteiten op andere websites niet volgen;
 • prestatiecookies: hiermee wordt informatie verzameld over hoe u en anderen onze digitale toepassingen gebruiken, bijvoorbeeld welke pagina’s het meest worden bezocht, of er foutmeldingen worden weergegeven en hoe effectief onze online promoties zijn – deze cookies worden alleen gebruikt om ons te helpen de werking van onze digitale toepassingen te verbeteren en om gebruiksgemak en -snelheid te garanderen;
 • marketingcookies: deze vergemakkelijken online adverteren – onze Digitale Toepassingen maken bijvoorbeeld gebruik van remarketing met Google – externe leveranciers, waaronder Google, gebruiken deze cookies om advertenties op maat te maken op basis van eerdere bezoeken aan onze Digitale Toepassingen en deze op internet weer te geven – u kunt voorkeuren instellen voor de manier waarop Google voor u adverteert via de Google Ads Settings; en
 • .

 • socialemediacookies: deze worden gebruikt wanneer u informatie deelt via een knop voor het delen van sociale media of een “vind ik leuk”-knop op onze Digitale Toepassingen of wanneer u uw account koppelt aan of verbinding maakt met onze inhoud op of via een sociale netwerksite zoals Facebook, Instagram, Twitter of Google+ – het sociale netwerk registreert dan dat u dit hebt gedaan en de informatie kan worden gekoppeld aan reclameactiviteiten zoals gerichte banners.

Welke specifieke cookies gebruiken wij?

De volgende cookies zijn onze eigen cookies; ze worden door ons beheerd en worden gebruikt om informatie te verstrekken over het gebruik van onze Digitale Toepassingen. Dit zijn allemaal sessiecookies en ze verlopen automatisch wanneer u uw browser afsluit>

 • dyn_lang: de gebruikte taal

Wij kunnen gebruikmaken van een aantal leveranciers die namens hen ook cookies op hun websites kunnen plaatsen. Wij hebben geen controle over het gebruik van deze cookies, dus u moet de websites van derden raadplegen voor meer informatie over deze cookies.

Hoe cookies beheren?

U hebt het recht om cookies al dan niet te accepteren. Als u onze cookies echter niet accepteert, kunt u mogelijk niet de volledige functionaliteit van onze Digitale toepassingen gebruiken.

U kunt meer informatie vinden over het beheren en verwijderen van cookies op allaboutcookies.org/manage-cookies/ of door de websites te bezoeken die relevant zijn voor de browser die u gebruikt. Hieronder vindt u links naar enkele van de populairste browserwebsites:

 • Google Chrome
 • Mozilla Firefox
 • Microsoft Internet Explorer
 • Apple Safari
 • Opera

 

12. CONTACT INFORMATION EN UW VOORKEUREN BIJWERKEN

Als u opmerkingen of vragen hebt, kunt u contact met ons opnemen via E.N. 125 KM 56,0, Sítio dos Cabeços, Porches, via telefoon (00351 – 918 402 149) of via e-mail info@algarvacation.com ).

Om u af te melden voor onze marketinggerelateerde activiteiten, kunt u contact met ons opnemen via info@algarvacation.com en wij zullen uw verzoek verwerken.

 

13. wijzigingen in dit beleid

Van tijd tot tijd kunnen we dit beleid wijzigen. Wijzigingen worden aan u doorgegeven. Als u de wijzigingen niet binnen de aangegeven termijn aanvaardt (minimaal 30 dagen), moeten we u mogelijk geen toegang meer verlenen tot ons aanbod en/of onze Digitale toepassingen.