Websitevoorwaarden

 

 

Lees de volgende algemene voorwaarden (“Voorwaarden”) zorgvuldig door voordat u algarvacation.com (aangeduid als “de Website”) gebruikt. Deze Voorwaarden beschrijven de regels en voorschriften die van toepassing zijn op uw gebruik van de Website. Door de Website te bezoeken of te gebruiken, erkent u en stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Als u het niet eens bent met enig deel van deze Voorwaarden, verzoeken wij u geen gebruik te maken van de Website.

  1. Nauwkeurigheid van informatie: Alle informatie op algarvacation.com, inclusief objectbeschrijvingen, prijzen, beschikbaarheid, en alle andere details gerelateerd aan vakantieverhuur en onroerend goed, worden te goeder trouw gepresenteerd. Echter, Algarvacation.com, Mediação Imobiliária Lda. (aangeduid als “de Eigenaren van de Website”) kan echter niet instaan voor de juistheid, volledigheid of betrouwbaarheid van de aangeboden informatie. Hoewel de eigenaren van de website ernaar streven om de informatie actueel te houden, kunnen er af en toe fouten, typefouten of onnauwkeurigheden voorkomen.
  2. Geen verantwoordelijkheid voor fouten: De eigenaren van de website zijn niet verantwoordelijk voor eventuele fouten, omissies of onnauwkeurigheden in de beschrijvingen van eigendommen, prijzen of andere informatie op de website. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de juistheid van de informatie te verifiëren en een geïnformeerde beslissing te nemen op basis van hun eigen oordeel.
  3. Aanbiedingen van derden: De Website kan vastgoedadvertenties weergeven die door derden zijn verstrekt, waaronder vastgoedeigenaren, agenten of andere vastgoedprofessionals. De website-eigenaren onderschrijven of garanderen de nauwkeurigheid, kwaliteit of betrouwbaarheid van deze aanbiedingen niet. Gebruikers wordt geadviseerd voorzichtigheid te betrachten en hun eigen due diligence uit te voeren alvorens transacties aan te gaan of toezeggingen te doen op basis van de informatie in deze aanbiedingen.
  4. Veranderingen en updates: De informatie op algarvacation.com kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De website-eigenaren behouden zich het recht voor om informatie, vastgoedvermeldingen of diensten die op de website worden aangeboden op elk gewenst moment te wijzigen, bij te werken of te verwijderen, zonder aansprakelijkheid of verplichting.
  5. Gebruikersverantwoordelijkheid: Gebruikers van algarvacation.com zijn zelf verantwoordelijk voor hun beslissingen en acties op basis van de verstrekte informatie. De eigenaars van de website kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, verliezen of ongemakken die voortvloeien uit het gebruik van de website of het vertrouwen op de verstrekte informatie.
  6. Externe koppelingen: algarvacation.com kan koppelingen bevatten naar websites of bronnen van derden die niet onder de controle van de website-eigenaren vallen. De website-eigenaren zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, nauwkeurigheid of beschikbaarheid van deze externe sites. De opname van links impliceert geen goedkeuring of associatie van de website-eigenaren met de gelinkte website.
  7. Wettelijk en financieel advies: De informatie op algarvacation.com vormt geen juridisch, financieel of professioneel advies. Gebruikers worden aangemoedigd om passend professioneel advies in te winnen met betrekking tot hun specifieke omstandigheden voordat ze beslissingen nemen met betrekking tot vakantieverhuur of onroerend goed.

Door gebruik te maken van algarvacation.com, gaat U ermee akkoord de Eigenaren van de Website, Algarvacation.com, Mediação Imobiliária Lda., te vrijwaren van enige aansprakelijkheid of claims die voortkomen uit het gebruik van de aangeboden informatie. Deze voorwaarden kunnen zonder aankondiging geactualiseerd worden en het is jouw verantwoording deze regelmatig te controleren. Als u het niet eens bent met enig deel van deze Voorwaarden, verzoeken wij u af te zien van het gebruik van de Website.

Als u vragen of opmerkingen hebt over deze Voorwaarden, neem dan contact op met de Eigenaren van de Website voor verdere verduidelijking.

Laatst bijgewerkt: 22-mei-2023